fredag 8. mars 2013

Women!


Hei dere og gratulerer med dagen!
Noen som har vært ute å gått i tog? Kvinnedagen er iallefall en flott dag. Vi er heldig her i Norge og personlig syns jeg vi har kommet langt selv om særlig på lik lønn er det en del som gjennstår. Jeg tror at i typiske kvinneyrker er er dette er problem rett og slett fordi de tradisjonelt er dårlig betalt. Noe som ut fra utdannelse, arbeidsbelastning og samfunnsnytte på mange måter virker veldig urettferdig. I noen yrker hvor det er like mange menn som jobber, men lønnen er forskjellig så MÅ det jo være andre grunner. Jeg tror mye hviler på at mange kvinner ikke er like flinke som menn til å be om den lønnen de fortjener. Dette gjelder definitivt meg selv og jeg vet utifra en del jeg har snakket med at det gjelder dem også. Noen har faktisk øvet seg på å få bedre lønn - og har fått det! Det finns selvfølgelige andre faktorer også, men vi kvinner må også ta ansvar selv og be om det vi mener vi er verdt!Nå er jeg personlig mer for likeverd enn likestilling. Likestilling føler jeg er et gammeldags ord og utrolig kjedelig. Jeg liker at menn er menn og jeg mener bestemt at ikke alt må være likt. Vi er da skapt forskjellig, iallefall så vidt jeg har skjønt.-)
Jeg tror menn har noen egenskaper som gir fordeler på noe og kvinner på annet. Likeverd derimot sier seg selv, man er like mye verd! Hvis alle behandlet hverandre som om man så samme verdi hos alle..Hadde ikke det vært flott? Gjør mot andre som du vil dem skal gjøre mot deg er vel en god leveregel. det trenger ikke være vanskeligere enn det. I en perfekt verden.

Vi er heldig vi i Norge. De fleste av oss. Det må ikke være tvil om det. Men der ute. Der er det mye dritt. Der trengst kvinnedagen for fullt!
Her på berget syns jeg vi har fantastiske menn. De stiller opp. Tar vare på barna. Fikser bilen. handler mat. De gjør vel like mye som oss kvinner. De burde egentlig hatt en dag de også. Min skjønne mann hadde iallefall fortjent det. <3

Ha en strålende dag!

Jeg fant litt bakgrunnsinfo:

Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars
Idéen om en internasjonal kvinnedag ble lansert i begynnelsen av forrige århundre i sammenheng med kvinners kamp forstemmerett og kvinnelige fagforeningers kamp for rettigheter. I Norge ble kvinnedagen markert første gang i 1915. 
I Norge var markeringene knyttet til den sosialdemokratiske og kommunistiske bevegelsen, og bar preg av å være en partimarkering på venstresiden. Arbeiderpartiet tok opp markeringen av 8. mars fra 1921, men fra 1929 forsvant markeringen.
Under andre verdenskrig fant kvinner hverandre i motstandsbevegelsen og i konsentrasjonsleirer og markerte dagen i all hemmelighet. Etter krigen var det så det nystartede «Kvinnenes Demokratiske Verdensforbund», senere «Norsk Kvinneforbund», som holdt dagen i hevd gjennom mindre markeringer. Deres første offisielle markering etter krigen var i1948. Den gang raste den kalde krigen og kvinnene som markerte dagen møtte mye motstand.
Den nye kvinnebevegelsen tok opp igjen tradisjonen med å markere 8. mars i 1972. Da tok en gruppe fra Kvinnefronten ved Universitetet i Oslo initiativ til en felles markering med de andre kvinneorganisasjonene. Siden ble dagen en viktig markeringsdag – landet over gikk små og store demonstrasjonstog, noen med en håndfull deltakere, andre med flere tusen. 8. mars 1978 gikk 20 000 kvinner og menn i tog i Norge. Markeringen av kvinnedagen var nede i en bølgedal på 1990-tallet. I de senere år har oppslutningen økt, og det avholdes mange arrangementer og markeringer i forbindelse med 8. mars. 8. marskomitéen i Oslo holder tradisjonen med demonstrasjonstog i hevd og markerer årlig dagen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar