torsdag 5. juli 2012

Europeisk Trygdekort i utlandet


Da har vi alle fått et helsetrygdekort. Dette gjelder i hele perioden vi er i Spania, men dekker da et helsetilbud på lik linje med de som er bosatt i landet. Vi har også valgt å tegne ekstra forsikringer. Dette både fordi helsetrygdekortet ikke dekker en eventuell hjemreise og at det kan være helsetjenester i Spania som ikke er gratis.Jeg kommer tilbake til de ekstraforsikringer vi har valgt. Gå til Helfo.no for utfyllende informasjon.Før du drar, er det lurt å laste ned den nye appen med info om kortet og nødvendig helsehjelp i Europa;
Appen finnes på 24 språk, deriblant på norsk. Appen inneholder grunnleggende informasjon om hva slags helsehjelp man kan få med Europeisk helsetrygdkort og hvem man skal kontakte i det landet man eventuelt trenger nødvendig helsehjelp.
Appen finner du i «App Store», «Play butikk» eller «Windows Marketplace» ved å skrive inn «European Health Insurance Card».

For å få Europeisk helsetrygdkort må du i utgangspunktet være medlem i folketrygden, og i tillegg ha et statsborgerskap fra et EU- eller EØS land eller Sveits.

– Når du viser fram helsetrygdkortet hos legen eller på sykehuset i EU/EØS-land, har du krav på nødvendig medisinsk hjelp i det landet du befinner deg i, på samme vilkår som de som bor der. Det betyr at du må betale de samme egenandelene som dem,Offentlig behandling
Kortet gjelder for behandling i det offentlige helsevesenet i landet du befinner deg.
Behandling hos privat lege eller på privat sykehus får du bare dekket hvis trygdeordningen i landet du befinner deg i, betaler for en slik behandling.

Det er enkelt å bestille Europeisk helsetrygdkort via HELFO sine internettsider eller ved å ringe 815 70 030. Kortet kommer da i posten innen ti dager.
– Dersom du reiser før du har mottatt kortet, er det ingen krise. Da noterer du telefonnummeret 00 47 33 51 22 80 og tar det med deg på reisen. Får du behov for medisinsk behandling som turist i EU/EØS-området, ringer du dette telefonnummeret. HELFOs servicesenter vil da fakse en hasteblankett til sykehuset du befinner deg på. Denne hasteblanketten gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet, sier Sætre.
Kortet bør være en del av håndbagasjen til nordmenn på ferie i Europa.

– Det er viktig å ha en reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet, blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker syketransport hjem til Norge, dersom det er nødvendig.

Fakta Europeisk helsetrygdkort
  • Du må i utgangspunktet være medlem i folketrygden for å få kortet.
  • Kortet gjelder bare i Europa.
  • Kortet varer i tre år.
  • Alle i familien må ha hvert sitt kort.
  • Kortet kommer i posten innen ti dager etter bestilling. Rekker du ikke å få kortet innen du drar, tar du med deg telefonnummer 00 47 33 51 22 80 på reisen. Når du ringer dette nummeret, fakses det en hasteblankett til sykehuset du befinner deg på i utlandet.

Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort ved å ringe til HELFO servicesenter på telefon 00 47 33 51 22 80 eller ved å sende en e-post til: servicesenteret@helfo.no.
Det europeiske helsetrygdkortet blir sendt til din adresse i Folkeregisteret, også om du er registrert bosatt i Spania, et annet EØS-land eller i Sveits. Se siden «Endring av adresse eller kontonummer» under «Relatert informasjon» dersom du lurer på hvordan du kan endre adressen din.

Et nytt EU-regelverk innført 1. juni 2012 gjør at norske pensjonister som er bosatt i EØS-området og Sveits, og har blankett E121, nå skal bestille Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Dette kan gjøres via internettsidene til HELFO.

KORT GJELDER ALTSÅ IKKE I FEKS USA

2 kommentarer: