fredag 6. juli 2012

Pass opplysninger og regler

Barn under 10 år eller den som ikke kan skrive navnet sitt gir ikke signatur. I slike tilfeller angis det "Not able to sign" i signaturfeltet.

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Forelderen må kunne legitimere seg.

Huskeliste barn
  • Ta med et passbilde av barnet i tilfelle det blir problemer med å benytte ”biometrikiosken” på passkontoret. Av og til kan det by på problemer å få tatt bilder av barn under skolealder. Det stilles spesielle krav til passbildet, man kan ikke vise tenner.
  • Ta med barnets fødselsnummer, eventuelt barnets fødselsattest
  • Gyldig legitimasjon for den som møter med barnet, se nærmere om legitimasjon under ”søknad om pass”
  • Fullmakt fra den andre forelderen
  • Gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne fra den andre forelderen
  • Penger/kort for betaling av passgebyr
Gyldighetstid for pass
Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år. Pass til barn har kortere gyldighetstid.
Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år
Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:
  • 0-5 år: to år
  • 5-10 år: tre år
  • 10-16 år: fem år
Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.
NB! Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise fra landet du har besøkt. Du bør undersøke dette i god tid før du skal reise, for eksempel hos reisebyrået eller hos den aktuelle ambassaden.

Nødpass
Dersom du ikke rekker å bestille et ordinært pass før du skal reise, kan du i visse tilfeller få utstedt nødpass hos politiet.I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Passet kan ikke benyttes ved innreise til bl.a. USA. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.
Dersom du mister passet ditt i utlandet, kan du få utstedt nødpass på nærmeste norske utenriksstasjon.
Man vil som regel få pass tilsendt innen 10 virkedager til adresse i folkeregisteret.
Se politiets hjemmesider for mer info og fullmaktsskjemaer.

Pass koster kr 450 for personer over 16 Pass koster kr 270 for barn under 16 år

Casper på shooping etter siklesmekker med kloremerke!

1 kommentar: